Miljö

Material, arbetsprocesser och energi

Vår strävan är att alltid använda begränsade resurser på ett effektivt sätt för att förhindra eller minska eventuella skadliga effekter på miljön till följd av vår verksamhet. Detta omfattar att främja system för återvinning och återanvändning av material liksom vårt arbete med att förhindra föroreningar. Proact följer gällande lagar och regler rörande avyttring av elektronisk utrustning.

Målsättningen är att alla verksamheter ska ha relevant certifiering för att kunna bedriva sin verksamhet på ett säkert och strukturerat sätt i enlighet med de lokala krav som finns på respektive marknad.

Bolagen i de länder där Proact har omfattande verksamhet är i de flesta fall certifierade enligt ISO9001, ISO14001 och ISO27001, men även bolagen i de länder där verksamheten är av mindre omfattning är certifierade enligt något av de vanligaste ISO-systemen. Speciellt ISO27001 (kvalitetsledningssystem för informationssäkerhet) är av yttersta vikt för det tjänsteutbud som Proact levererar till våra kunder. Kvalitetsledningssystemen är landspecifika och kräver årliga uppdateringar och revisioner. I enlighet med framtagen plan arbetar Proact kontinuerligt med att reducera antalet datahallar i koncernen. Tack vare nyttjande av färre datahallar kommer förbrukningen av el, värme och kyla minskas.

Teilen

Verwandte Inhalte

Kontakt aufnehmen

Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören. Nutzen Sie das Kontaktformular um uns eine E-Mail zu schicken.